Privacybeleid // Cookies

Bedankt voor het bezoeken van onze website. We hopen dat we je inspireren en dat je hier een goeie tijd hebt. We vinden jouw privacy belangrijk, we gebruiken uitsluitend informatie die we nodig hebben voor (de verbetering van) onze dienstverlening. We zetten alles op alles om hier zo vertrouwelijk als mogelijk mee om te gaan, en verkopen bijvoorbeeld nooit jouw gegevens aan derden.  Middels deze pagina willen we je op een transparante manier op de hoogte stellen waarvoor we jouw gegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens zullen we mogelijk van je ontvangen en verwerken

– Je naam
– Je e-mail adres
– Je telefoonnummer
– Je IP-adres
– De naam van je social media profiel

Hoe komen we aan deze gegevens? En waarvoor gebruiken we ze?
– Als je je aanmeld voor onze nieuwsbrief ontvangen we jouw naam en e-mailadres. Deze gebruiken we vervolgens om jou onze nieuwsbrief toe te sturen per mail. Zie voor meer info de kop ‘Nieuwsbrieven // E-maillijst’.
– Als je ons een e-mail stuurt via ons contactformulier ontvangen we jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze hebben we nodig om te kunnen reageren op je bericht, en persoonlijk contact met je op te nemen.
– Als je een reactie achterlaat onder een blogpost ontvangen we jouw naam (of nickname, net wat jij fijn vind om in te vullen) en je mailadres. Op je e-mailadres ontvang je een notificatie zodra een van ons heeft gereageerd op jouw vraag/reactie.
– Om de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken voor onze website, en om te analyseren welke blogposts lezers wel- of niet interessant vinden, maken wij gebruik van Google Analytics. Google Analytics slaat hiervoor geanonimiseerd je IP-adres op.
– Like of reageer je op een bericht van ons op een van onze social media kanalen? Dan zien we je gebruikersnaam. Die slaan we niet op, maar onze social media kanalen creeëren voor ons wel analytische gegevens zoals het aantal mensen dat klikte op een bericht of er op reageerde. Voor de privacyverklaring van onze social media kanalen verzoeken wij je hen zelf te benaderen (dat zijn Facebook & Instagram). Het kan overigens zo zijn dat we met social media een win-actie doen. Als je wint zullen we het product naar je toe moeten sturen en hebben we daarvoor, vanzelfsprekend, je adresgegevens nodig.

Bewaartermijn

We zullen je gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is – in het geval van deze blog gaat het om wanneer je geen gebruik meer wilt maken van de diensten van deze blog. Wil je bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven meer ontvangen per mail? Dan kun je je verwijderen van de mailinglist door onderaan te klikken op ‘unsubscribe’. Wil je dat jouw naam niet meer te vinden is op onze website? Verwijder dan je reacties op de blogposts waarop je gereageerd hebt. Hetzelfde geld voor reacties en likes op een post op social media. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Maar dit gaat alleen op voor bedrijven met wie wij samen werken en wie wij eventueel een factuur zouden sturen indien van toepassing. Wij zijn voor de belastingsdienst verplicht om onze boekhouding voor 7 jaar te bewaren.
E-mail bewaren wij voor 10 jaar. Het kan soms handig zijn, om na een aantal jaar ergens op terug te kunnen pakken wat er destijds besproken is. Ook dient e-mail als bewijsmateriaal van eventueel gemaakte afspraken. Vandaar dat we het zo lang bewaren. Na 10 jaar zullen wij al onze oude mail verwijderen tenzij vanuit rechtswege een uitzondering is voor een bepaalde situatie qua bewaartermijn.

Nieuwsbrieven // E-maillijst

Via deze website kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief die je ontvangt per e-mail. Op deze manier blijf je altijd op de hoogte van ons laatste nieuws, onze nieuwste blog, win-acties, kortingscode’s en meer. Voor onze nieuwsbrieven gebruiken wij MailChimp, en zij zullen jouw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken, maar puur voor het verzenden van onze nieuwsbrief per mail naar jou. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Wil je geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen? Scroll dan in een nieuwsbrief helemaal naar beneden en klik op ‘unsubscribe’. Je verzoek om geen mail meer te ontvangen wordt dan automatisch verwerkt.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@woodandgems.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wood & Gems verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wood & Gems blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wood & Gems en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@woodandgems.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Wood & Gems wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wood & Gems neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar hello@woodandgems.nl.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Cookies

Net zoals de meeste andere websites verzameld ook deze website analytische gegevens waardoor we de gebruikerservaring voor jou nog beter kunnen maken. Wood & Gems gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Contactgegevens

Wood & Gems
Sander & Eline van der Woude
www.woodandgems.nl
hello@woodandgems.nl
Stuur ons een bericht en we zullen ons uiterste
best doen je binnen 48u terug te mailen.

Close